"มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2558 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088"

Headline

สำนักสหกิจฯ จัดโครงการอบรม “Innovation to the Active Learning”

สำนักสหกิจฯ จัดโครงการอบรม “Innovation to the Active Learning”

     

 

        สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง "Innovation to the Active Learning" ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม (คลิกอ่านรายละเอียด)

More:

โครงการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร"

โครงการ

  

   ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  ภายในระดับหลักสูตร โครงการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร" (คลิกอ่านรายละเอียด)

More:

ม.สยาม ประสบความสำเร็จได้ที่ 5 มอดินแดงเกมส์

ม.สยาม ประสบความสำเร็จได้ที่ 5 มอดินแดงเกมส์

ฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยสยาม จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ อันดับที่ 5 จาก 127 สถาบันที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ (คลิกอ่านรายละเอียด)

More:

res5

my eport

research-db

 

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

join


sustar6


inter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo