"มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 ธันวาคม 2557 โทร 02-867-8088"
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา >

หล่อเทียนพรรษา

E-mail Print PDF

                

                    ดร.พรชัย  มงคลวนิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อมอบให้คณาจารย์ และนักศึกษานำไปถวายแก่พระภิกษุสามเณร ณ วัดโคนอน และวัดอ่างแก้ว เขตภาษีเจริญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2552  ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาร่วมพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552

                                      

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 30 December 2009 13:51 )  

my eport

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo