มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรม ดูงานการบริหารงานส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และภาคเอกชน >

ดูงานการบริหารงานส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และภาคเอกชน

E-mail Print PDF

             

         ดร.สุรพล  กาญจะจิตรา  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  ได้นำนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

        ดูงานการบริหารราชการส่วนภูมิภาค, ชุมชนเข็มแข็ง, และภาคเอกชนที่บริษัทสหพัฒน์พิบูลย์  พร้อมทั้งนำอุปกรณ์การศึกษา  อุปกรณ์กีฬาไปแจกให้กับโรงเรียนต่างในจังหวัดชลบุรี  ในการศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากับสถานประกอบการ

                         

                          นายอำเภอศรีราชาและคณะ ให้การต้อนรับคณาจารย์- นักศึกษา

                      

   ทางคณาจารย์-นักศึกษา ร่วมทำบุญแจกอุปกรณ์การเรียน และของเล่น  แก่โรงเรียนนาพร้าว  จังหวัดชลบุรี

                         

                         เยี่ยมชมบริษัทสหพัฒน์พิบูลย์ จำกัด โดยผู้แทนบริษัทให้การต้อนรับ

Last Updated ( Wednesday, 30 December 2009 17:19 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo