มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวความร่วมมือ สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมตามโครงการ GCS >

สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมตามโครงการ GCS

E-mail Print PDF

                           

           สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยามและสมาคม GCS (Goodwill Cooperative and Service)ประเทศเกาหลีใต้ จัดกิจกรรมตามโครงการ GCS ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในประเทศไทย และได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (click here)

1. GCS Social Service Program
               “GCS Social Service Program” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมตามโครงการ GCS ระหว่างวันที่ 4 - 19 มกราคม 2554 กิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหารจากโครงการ GCS เข้าร่วมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Professor Kim Young Aih, Professor Lee Ji Seok และ Mr. Lee Se Hyuk รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ จากประเทศเกาหลีใต้จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน

                       

                       
               โดยเมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้อง Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รายงานผลการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการดังกล่าว ได้แก่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนวัดประดู่พ่วงอุทิศ (กรุงเทพฯ) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (ลำพูน) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 (ลำพูน) ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยและเกาหลีใต้อีกด้วย  

                       

                       

                      

                      


               ปิดท้ายการรายงานผลการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดย ดร. พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารโครงการ GCS และร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ด้วย

                  2. กิจกรรมตามโครงการ World Taekwondo Peace Crops  
            กิจกรรมตามโครงการ World Taekwondo Peace Crops ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 5 - 15 มกราคม 2554 โดยมีนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้จำนวน 20 คน ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และแสดงความสามารถด้านกีฬาเทควันโด้ ณ โรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์ โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนทวีธาภิเษก 2 และโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย                            

            ซึ่งเมื่อที่ 8 - 9 มกราคมที่ผ่านมา นักศึกษาเกาหลีใต้ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามได้ร่วมงานวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ มูลนิธิดวงประทีป และบ้านครูน้อย โดยได้แสดงความสามารถด้านกีฬาเทควันโด้ให้เด็กๆ ได้รับชม และมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ หลายกิจกรรม รวมทั้งให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็ก และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ อีกด้วย

                  

                 

                 
              นอกจากกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นแล้ว World Taekwondo Peace Crops ยังได้บริจาคผ้าห่ม เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีพิธีส่งมอบผ้าห่มให้แก่พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้อง Millennium มหาวิทยาลัยสยาม

                 


             สำหรับพิธีมอบเครื่องกันหนาว และเครื่องบริโภคในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคมที่ผ่านมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ธนวดี บุญลือ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนางสุปาณี เลิศสวัสดิ์วิชา รักษาการหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ ได้เดินทางไปมอบเครื่องกันหนาว และเครื่องบริโภคให้ผู้สูงอายุ และเด็กในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ตำบลป่าแมต ตำบลทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ และโรงเรียนบ้านช่างเคิ่ง โรงเรียนบ้านเนินวิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

                  

                

                 

                 

                 

                

 

Last Updated ( Tuesday, 08 February 2011 11:20 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo