มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวงานวิจัย / พัฒนา ม.สยามรับรางวัลดีเด่น “Gold Award” งานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ >

ม.สยามรับรางวัลดีเด่น “Gold Award” งานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

E-mail Print PDF

                                       

         ม.สยามรับรางวัลดีเด่น“Gold Award”งานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ / “ต้นแบบกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า” ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบริการทางวิชาการ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามรับถ้วยรางวัลของนายกรัฐมนตรีพร้อมเงินรางวัล (clickhere) 

          จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยสยามได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่น “Gold Award”  มหาวิทยาลัยสยามได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่น “Gold Award” จากการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสยาม ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามที่ได้รับรางวัลดีเด่น “Gold Award” จากการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 อีกด้วย

                                                       

         โดยหนึ่งผลงานวิจัยที่คิดค้นขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพึ่งพาตนเอง ได้แก่ “ต้นแบบกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า” ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้ร่วมจัดแสดงในงานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติครั้งนี้ด้วย พ.ต. ประพัฒน์  อุทโยภาศ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบริการทางวิชาการ ได้กล่าวถึงผลงานนี้ว่า เครื่องนี้เป็นต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานร่วม คือ พลังงานจากกังหันลม (Wind Turbine) และเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ร่วมกัน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งานในบริเวณที่ไม่มีสายส่งไฟฟ้าเข้าถึง

         ทั้งนี้ปกติกังหันลมที่นำไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ กังหันลมที่มีแกนหมุนอยู่ในแนวราบ (HAWT) และกังหันลมที่มีแกนหมุนอยู่ในแนวตั้ง (VAWT) ความแตกต่างระหว่างกังหันลมทั้งสองแบบก็คือตำแหน่งของใบกังหัน โดยกังหันลมแบบ HAWT จะติดตั้งอยู่บนเสาสูง แกนของการหมุนของใบกังหันจะอยู่ในแนวราบ และอยู่ส่วนบนสุดของเสา มีใบกังกันหมุนอยู่กลางอากาศอย่างที่เห็นได้ชัด ซึ่งมักพบเห็นอยู่ทั่วไป แต่มีราคาสูงเนื่องจากต้องใช้เสาขนาดใหญ่ แต่กังหันลมแบบ VAWT ใบกังหันจะหมุนรอบแกนของการหมุนซึ่งตั้งอยู่ในแนวดิ่ง ไม่มีอันตรายจากใบพัด ทำให้สามารถติดตั้งในระดับใกล้พื้นดินได้

                                                                

            นักวิจัยได้เลือกที่จะพัฒนากังหันลมแบบที่มีแกนหมุนในแนวตั้ง หรือ VAWT เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ง่าย ปลอดภัยสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ราบ ค่าก่อสร้างถูก ซ่อมแซมได้ง่าย ขณะเดียวกันการติดตั้งและเคลื่อนย้ายก็สามารถทำได้สะดวก และสามารถรับลมได้ทุกทิศทาง สำหรับเครื่องต้นแบบนี้ใช้งบประมาณ ปรัมาณ 50,000 บาทต่อเครื่อง สามารถผลิตไฟได้พอเพียงกับการใช้งานในครัวเรือน เหมาะสำหรับเกษตรกรที่อยู่ในทุ่งกว้างหรือบ้านพักที่อยู่ริมทะเล

        ปัจจุบันเครื่องดังกล่าวมีการทดสอบใช้งานแล้วที่มหาวิทยาลัยสยาม อนาคตจะมีการปรับปรุงและขยายให้เป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกด้วย

Last Updated ( Thursday, 06 October 2011 16:14 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo