มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรม นักศึกษา ม.สยามอาสาช่วยภัยน้ำท่วม >

นักศึกษา ม.สยามอาสาช่วยภัยน้ำท่วม

E-mail Print PDF

                                              

                     มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  เนื่องจากประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤติสถานหารณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในขณะนี้ (คลิกอ่านรายละเอียด) 

                      มหาวิทยาลัยสยามได้ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป โดยกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษาอาสาสมัครมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรมการขนส่งทหารบก ไทยทีวีสีช่อง 3  หน่วยงานราชการ และบริษัทต่างๆ เพื่อปฎิบัติการภายใต้ภารกิจ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ซ่อมแซม สร้าง โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินภารกิจช่วยเหลือ ได้แก่  

1.อาสาสมัคร นำถุงยังชีพ แจกจ่ายไปยังพื้นที่ จังหวัด สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา นนทบรี ปทุมธานี นครปฐม และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
2.อาสาสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เคลื่อนที่ ไปยังพื้นที่ เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น  แจกจ่ายเวชภัณฑ์ แนะนำการใช้ยา การดูแลรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้
3. อาสาสมัครรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์ ณ มหาวิทยาลัยสยามและเครือข่ายไทยทีวีสีชิอง 3
4. อาสาสมัคร สนับสุนหน่วยงานทางราชการ ได้แก่
    4.1 การช่วยบรรจุถุงยังชีพที่ ศปภ.ดอนเมือง
    4.2 การบรรจุกระสอบทราย ที่บริเวณ โรงพยาบาลศิริราช  วิทยาลัยการปกครอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นต้น
5.การช่วยเหลือการอพยพเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของโดยทีมอาสาสมัครมหาวิทยาลัยสยามกว่า 30 คน ปฎิบัติงานให้ความช่วย เคลื่อนย้าย โดยใช้แรงงานอาสาสมัคร นำเรือ จำนวน 30 ลำเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
6.มหาวิทยาลัยสยามได้ เปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดได้ตั้งแต่ชั้น 1-10 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จำนวนร่วม 400 คัน ซึ่งปัจจุบันรับจอดไว้เต็มพื้นที่แล้ว   
                   เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบในวงกว้วางขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก มีแนวโน้มจะขยายผลกระทบไปในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มหาวิทยาลัสยาม จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ร่วมมือกันผ่าวิกฤติน้ำท่วมไปด้วยกัน ด้วยการบริจาค เงิน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยร่วมกัน โดยท่านสามารถติดต่อได้มหาวิทยาลัยสยาม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น1  โทร.02867-8000 ต่อ 306 307 และ 151
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรวมทั้งประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆรู้สึกประทับใจในจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้ทำกิจกรรมดังกล่าวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
7. จัดทำส้วมชั่วคราวพร้อมสารเคมีเพื่อให้แก่ผู้ประสบภัยโดยผ่านสภากาชาดไทย
8. จัดศูนย์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการปฎิบัติตนในช่วงน้ำท่วมโดยได้รวบรวมเว็บไซด์ต่างๆที่เกี่ยวช้อง ณ. อาคาร 19 ชั้น1
9. จัดส่งน้ำดื่มและถุงกระสอบทรายไปยังแหล่งพำนักบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยาและอาณาบริเวณใกล้เคียง


                            

Last Updated ( Wednesday, 26 October 2011 16:19 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo