มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home >

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี 2559

E-mail Print PDF

 alt

        พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นเอก โท และตรี (คลิกอ่านรายละเอียด)  / VDO Clip

    แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้การต้อนรับ

       ทั้งนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม การเผยแผ่ธรรมศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม แด่ “พระครูวิสุทธินพคุณ” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ ประธานศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม มอบโล่เกียรติคุณแก่ “คณะแพทยศาสตร์” ที่มีอัตราการสอบผ่านธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี สูงสุด ร้อยละ 100 และมอบโล่เกียรติคุณแก่ “คณะพยาบาลศาสตร์”ที่มีอัตราการสอบผ่านธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี รองสูงสุด ร้อยละ 98

      สำหรับในปีนี้มีผู้สอบธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรี ผ่านทั้งสิ้น 459 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นเอก 5 คน ธรรมศึกษาชั้นโท 43 คน และนักธรรมศึกษาชั้นตรี 411 คน คิดเป็นทั้งสิ้น ร้อยละ 79.83

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Last Updated ( Wednesday, 22 March 2017 13:30 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo