มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวงานวิจัย / พัฒนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.สยาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.สยาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail Print PDF

 alt

   ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม (คลิกอ่านรายละเอียด)

   ได้รับมอบอำนาจจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อ และแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย" สำนักงานวิทยทรัพยากร สืบสานญาณทัศน์ มรดกทางภูมิปัญญา ที่สืบทอดจากพระบรมราโชบาย และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระปิยมหาราช เป็นคลังความรู้ทางดิจิทัลที่สำคัญอีกด้วย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดให้สถาบันที่ลงนามความร่วมมือสามารถใช้บริการฟรี (ใช้บริการที่จุฬาฯ เท่านั้น) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

alt

alt

alt

alt

alt

Last Updated ( Tuesday, 27 June 2017 15:06 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo