มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home >

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วนล.) Innovation Leadership For Global Competitiveness (ILG)

E-mail Print PDF

alt

   มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีเปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก (Innovation Leadership For Global Competitive) (คลิกอ่านรายละเอียด)

      โดยใช้ชื่อย่อว่า ILG เมื่อวันจันทร์ที่ 26  มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้อง Astor 2-3  ชั้น 14 โรงแรม St. Regis ถนนราชดำริ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจิตร  สุพินิจ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม จากนั้น รศ.ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช ผู้อำนวยการหลักสูตร ได้แนะนำรายละเอียดของหลักสูตร มีนักธุรกิจชั้นนำ เจ้าของ และทายาทธุรกิจที่มีชื่อเสียง นักวิชาการ เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน การอบรมจะจัดทุกวันจันทร์ โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Dr. John A. Davis  มาบรรยายเรื่อง “How Leaders Can Build Innovation and Brand Leadership and Create Meaningful Value” ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี มานำเสวนาในหัวข้อ “คนไทยกับการพัฒนานวัตกรรม” ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

alt

   สำหรับเนื้อหาของการอบรมมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม ในด้านการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการนำพาประเทศไทยสู่การแข่งขันในระดับโลก เพื่อให้ทันกับการพัฒนาที่ก้าวกระโดดอย่างไม่หยุดยั้งของการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยในแต่ละประเทศ  นับว่าเป็นการกระตุ้นให้นักธุรกิจของไทยมีการตื่นตัว และรับรู้ อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

alt

alt

Last Updated ( Friday, 21 July 2017 13:35 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo