มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรม นักศึกษา ม.สยาม ผ่านการคัดเลือกรับรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมฯ >

นักศึกษา ม.สยาม ผ่านการคัดเลือกรับรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมฯ

E-mail Print PDF

alt

      ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากทางคณะต่างๆ (คลิกอ่านรายละเอียด)

  เพื่อรับคัดเลือกเข้ารับรางวัลความประพฤติดีจากทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 คน ได้แก่ 

    1. นายพัทธพล จารุวิวัฒน์วงศ์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
    2. นางสาวณัฐนิชา รัชธร นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
    3. นางสาวศิริกาญจน์ แก้วแสน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
    4. นางสาวพรทิพย์ ทองแท่ง นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
    5. นางสาวเกษรา ทิมา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับโอวาท และเกียรติบัตร จาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19

alt

alt

alt

alt

alt

alt 

 alt

Last Updated ( Friday, 21 July 2017 14:02 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo