มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8

ภาคีสมาชิก

E-mail Print

การรับรองมาตรฐานการศึกษาและ การเป็นภาคีสมาชิกองค์กรทางวิชาการ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสยามเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการ รับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเปิด สอนถึงระดับปริญญาเอก บัณฑิตและมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสยาม มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐทุกประการ

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการรับรองเป็นภาคีสมาชิกสมาคม มหาวิทยาลัยนานาชาติ (International Association of Universities-IAU) สมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (International Association of University Presidents-IAUP) ซึ่งอธิการบดีได้รับเกียรติเป็นนายกสมาคมใน ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2551 สมาคมการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning-ASAIHL) สมาคมสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยวแห่งภาคพื้นยุโรป (EUHOFA) และสมาคมการฝึก อบรมและพัฒนา องค์กรแห่งภาคพื้นเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ (Asian Regional Training and Development Organization -ARTDO)มหาวิทยาลัยสยาม ได้มีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยี ดังนี้

 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EAST ASIA)

 • - Guizhou University, P. R. China
 • - Zhejiang Gongshang University, P. R. China
 • - Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, P.R. China
 • - Macau University of Science and Technology, Macau, China
 • - University of Macau, Macau, China
 • - Teachers’ College of Shenyang University, P.R. China
 • - Guangxi University of Finance and Economics, P. R. China
 • - Henan University, P. R. China
 • - Luoyang Normal University, P. R. China
 • - Private Hualian University of Guangzhou, P.R. China
 • - Beijing Haidian University, P.R. China
 • - Ritsumeikan University, Japan - Iwate University, Japan
 • - Pukyong National University, Busan, Korea
 • - Kyung Hee University, Korea

  ยุโรป (EUROPE)

 • - IMC University of Applied Sciences, Krems, Austria
 • - Aalborg University, Denmark
 • - Oulu Business School, Finland
 • - Haaga Institute, Finland
 • - Mercuria Business School, Finland
 • - Budapest University of Technology and Economics, Hungary
 • - Technical University “GH. ASACHI” of lasi, Romania
 • - Far Eastern National University, Russia
 • - North Ossetian K.L. Khetagurov State University, Russia

  สหรัฐอเมริกา (USA)

 • - University of Pittsburgh, U.S.A
 • - Oklahoma State University, U.S.A
 • - University of Houston System, U.S.A
 • - Eastern Kentucky University, U.S.A
 • - Ball State University at Muncie, U.S.A
 • - University of Wisconsin at Madison, U.S.A
 • - Edgewood College at Madison, U.S.A
 • - Tennessee State University, U.S.A
 • - Purdue University, U.S.A
 • - University of South Florida, U.S.A
 • - University of Illinois, U.S.A

  ภูมิภาคอเมริกาใต้ (LATIN AMERICA)

 • - Univap-Universidade do Vale do Paraiba of Sao Jose dos Campos, Sao Paulo, Brazil
 • - Universidad Autonoma De Guandalajara, Jalisco, Mexico
 • - Universidad de Vina del Mar, Chile
 • - Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Chile

  ภูมิภาคเอเชียและเปซิฟิก (ASIA & THE PACIFI)

 • - Macquarie University, Australia
 • - University of Newcastle, Australia
 • - Edith Cowan University, Australia
 • - The Australian National University, Australia
 • - Far Eastern University, Philippines
 • - Angeles University, Philippines
 • - Duy Tan University, Vietnam
 • - University of Information Technology & Sciences, Dhaka, Bangladesh

Last Updated ( Wednesday, 30 December 2009 17:34 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo