มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ประชุมสัมมนา >

ประชุมสัมมนา

ประชุมสัมมนา
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 International Conference on ICT and Knowledge Engineering Songkran Seema 239
2 ประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 7 Songkran Seema 1220
3 โครงการอบรมสัมมนา "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" Songkran Seema 959
4 สัมมนา "บทบาทของคณาจารย์และบุคลากร กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ" Songkran Seema 1366
5 บรรยายพิเศษ"เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 Songkran Seema 1360
6 ประชุมวิชาการนานาชาติ The 2015 International Conference on ICT and Knowledge Engineering Songkran Seema 1299
7 โครงการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) Songkran Seema 1035
8 ม.สยาม จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ "มองภาพรวมประชาคมอาเซียน" Songkran Seema 1251
9 โครงการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร" Songkran Seema 1359
10 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารุ่นที่ 23 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว Songkran Seema 1459

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Onlineinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo