มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

"มหาวิทยาลัยสยาม จะจัดพิธีประทานปริญญาบัตรใรวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ขอให้บัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีมารายงานตัว ที่ห้องอรุณอมรินทร์ ในเวลา ๖.๐๐ น. ขอให้ใช้รถสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร เเละขอความร่วมมือห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดพกติดตัว ให้นำฝากญาติหรือผู้ปกครองไว้ ผู้ปกครองเเละญาติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสยามได้จัดห้องรับรองที่ห้องชมวัง ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.siam.edu. "
www.siam.edu

ภาษาไทย / Thai

ภาษาอังกฤษ / English
ภาษาจีน / Chinese

มหาวิทยาลัยสยาม

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000
แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail : infosu@siam.edu


 

 


Siam University IOS IPhone application (click to upload)

buy viagra online