" THINK FREELY, WORK WISELY. "

เราภูมิใจในมหาวิทยาลัยสยาม ที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้ชาติ สังคมอย่างต่อเนื่องมาตลอด #DEK66 เลือกเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสยาม...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

 คณะใหม่ ทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากทันตแพทยสภาแล้ว มาเป็น#DENT66 กันเลย


Siam has been producing smart graduates who serve our country in many career fields. Our academic programs are leading edge, practical and real world.
At Siam, our programs include several subjects and study options, solid training projects
and tough workshops, allowing you to specialize in your interests and familiarize with international friends.

 


เลือกเรียนปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยสยาม
จาก 15 คณะ  2 วิทยาลัย รวม 46 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพคุณ เพื่อการทำงานใน อนาคต รวมถึงหลักสูตรเทียบโอนด้วย

To get you ready for your future careers, Siam University offers 46 programs, in 15 faculties and 2 colleges, including programs for transfer students.

เลือกเรียนปริญญาโท /เอก ที่มหาวิทยาลัยสยาม
ช่วยคุณยกระดับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบัณฑิตและผู้บริหาร

Programs are offered to further develop your knowledge, ideas and strategy and learn from practice in order to strengthen your personality and gain more opportunities for the job promotion and smooth career path.

เรียนนานาชาติที่มหาวิทยาลัยสยาม มีทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ กับเพื่อนนานาชาติ
พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในองค์กรระดับสากล

International studies for undergraduate and graduate levels are provided with several options. Through consistent practice of communication skill and business-oriented projects under the supervision of specialists, international students will be ready to join high profile companies or multi-national enterprise.

มหาวิทยาลัยสยาม

พัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากล 

Siam's International participation

Siam has been actively participating in academic activities with other higher education institutes in

Africa, America, Asia, Europe and the Pacific including co-operating on students and lecturers exchange.

นวัตกรรมการออกแบบรถแข่ง Student Formula ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สาขายานยนต์ เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ทีม Exceed AE ได้รับรางวัลที่ 2 (คะแนนรวม) ในการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2022-2023

ขอชื่นชมนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สาขายานยนต์ #DEK66 

 ครองอันดับ 6 ของไทยด้านความยั่งยืน 2022

Siam was ranked by UIGreenmetrics World University Rankings 2022 top 10 of Thailand sustainable universities. #102 world rankings. Total score 8200, increasing 450 from score in 2021.  

  เปิดรับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ หมดเขต 10 มิย.

 เปิดรับปีแรก ระดมคณาจารย์ระดับท็อป คลิคที่ภาพ 
Application open now -10 June.  Email: dent1@siam.edu Line ID: https://line.me/R/ti/p/@594erfpt For details สนใจรายละเอียด โทร: 02 867 8088 ext 5341

 


 

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ถึง 9 มิย.

6 days left: Faculty of Pharmacy. รับตรง รอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รายละเอียด และคุณสมบัติ คลิคที่ภาพ ติดต่อสมัคร ที่ศูนย์​รับสมัคร​อาคาร​ 19 ​ชั้น​1​ เปิด​ทุกวัน ​เวลา​8.30-16.30​น. หรือสมัคร online ที่ https://admission.siam.edu/apply/

 

 

 

 
  


" THINK FREELY, WORK WISELY. "

#เด็ก66 ชวนกันมาเรียนปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม เพราะที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้คุณเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

คณะใหม่ ทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากทันตแพทยสภาแล้ว

มาเป็น#DENT66 กันเลยOur programs are leading edge, practical and real world.
At Siam, our programs include several subjects and study options, solid training projects
and tough workshops, allowing you to specialize in your interests and familiarize with international friends.

Breaking the walls for a better future.

Admission open, apply now.