คณะทันตแพทยศาสตร์ Dentistry

มหาวิทยาลัยสยาม
คณะทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)
 เรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยี มีทักษะ คิดอิสระ สร้างนวัตกรรม นำวิชาชีพ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) 6 ปี

Doctor of Dental Surgery Program

 

ค่าใช้จ่ายภาคละ 462,550 บาท*

*และค่าเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  พิเศษ 100,000 บาท ต่อปี

 

หลักสูตรรับรองโดยทันตแพทยสภา สามารถประกอบวิชาชีพอิสระหรือรับราชการ เน้นเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูง มีวิชาเลือกหลากหลาย มีโอกาสดูงานต่างประเทศ 

 ประกาศรับตรง รอบที่ 2 สนใจคลิค Line ID: https://line.me/R/ti/p/@594erfpt  สอบถามรายละเอียดอาจารย์โดยตรง โทร: 02 867 8088 ext 5341