ติดต่อเรา Contact us

มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

38 Petchkasem Road, Bangwa, Phasicharoen,
Bangkok 10160. THAILAND 

 +66 (0) 2 867 8088, 02-457-0068
     +66 (0) 2 457 3982, 02-467-3174

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (Admission Center) เปิด จ-ส เวลาทำการ (Open Mon-Sat at official hours)

https://www.facebook.com/SiamUniversityAdmission 

Email:Admission@siam.edu