มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิทยาศาสตร์ (Science)
สร้างนักวิทย์อาหาร ฝึกศาสตร์ผู้ชำนาญซอฟท์แวร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 4 ปี

Bachelor of Science Program in Computer Science

Bachelor of Science Program in Food Innovation and Entrepreneurship

 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 35,450 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 33,850 บาท

 

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ


 


  

มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครตรง ปีการศีกษา 2566

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ